Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Förnyelse av kvarteret Hoppet på Svalgången

Hoppet

I kvarteret Hoppet på Svalgången pågår det just nu stora förändringar. En förnyelse av området som i slutändan kommer bli både fin och värdeskapande men som under tiden arbetet pågår kan upplevas som störande i din vardag. Så tack för ditt tålamod!

Ny Tvärbana, nytt torg och nya fina bostäder

Sollentunahem planerar nya, fina bostäder och butiker i kvarteret Hoppet. Det kommer även byggas bostadsrättslägenheter inom kvarteret, av andra aktörer.

Sollentuna kommun kommer att anlägga nya gator och infrastruktur längs Eriksbergsvägen och norr om kvarteret Hoppet.

Entreprenören Infrakraft bygger om vägporten, och leder om E4an. Samma entreprenör bygger torg och Tvärbanan med SL och Sollentuna kommun som uppdragsgivare.

Den kommande Tvärbanan ska få sin slutstation i Helenelund. Trafikstart planeras till hösten 2025. 

Saneringsarbetet på innergården av Svalgången 15 - 25

På innergården av Svalgången 15 - 25 pågår det just nu en marksanering och när den är klar kommer vi att färdigställa en ny lekplats, nytt cykelförråd, ny belysning samt nya planteringar för att skapa en trygg och fin innergård. 

Åtgärder som påverkar innergården:

  • Nya ledningar för spillvatten och dagvatten
  • Sanering av PCB främst på utsidan av fastigheten kvarstår, ett fåtal punkter på insidan
  • Nya kulvertledningar för värme tas fram
  • Förberedande för ny belysning
  • Asfaltering

Anledningen till att vi tagit bort buskarna är för att förlägga nya ledningar för ny belysning samt att de nya ledningarna för spillvatten och dagvatten går rakt igenom rabatten. Hoppas att du har överseende med att dessa arbeten dragit ut lite på tiden och att du kommer bli nöjd med den nya, fina innergården.

Informationsmöten

Tack alla som kom på vårt informationsmöte den 8 juni 2022, där vi berättade om visionen för kvarteret Hoppet och hur det kommer att se ut i Helenelund och Hoppet när pågående arbeten är färdiga. Fler informationsmöten kommer, håll ögonen öppna! 

Mer information om Tvärbanan och torget

Läs mer om förnyelsen i Helenelund

Sollentuna kommun utvecklar Helenelund

SL bygger ut tvärbanan