Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Byta lägenhet

Får du en ny lägenhet genom Sollentunahems intressekö ska du vara medveten om att du har tre månaders uppsägningstid på din gamla lägenhet.

Om du vill byta lägenhet direkt med en annan hyresgäst ska det finnas beaktansvärda skäl och Sollentunahem har en restriktiv hållning. En av förutsättningarna är att Sollentunahem kan godkänna den nya hyresgästen. Klicka här för ansökningsblankett.

Du måste ha bott i minst ett år i din nuvarande bostad innan du kan göra ett direktbyte. En kontroll görs av betalningsmoral och boendereferenser. I samband med direktbyten kommer vi att utföra avflyttningsbesiktningar som vanligt för att kontrollera lägenheternas status.

Om två av Sollentunahems hyresgäster byter lägenhet med varann, nollställs bådas köpoäng. Ny kötid börjar räknas från den nya kontraktsdagen.

Handläggningstiden för byten är cirka två månader. Inkomna ansökningar under juni, juli och augusti handläggs i turordning efter sommaren.