Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Södernytt

Under första halvåret har vi jobbat med många förbättringar i ditt område. Här kan du läsa mer om några av alla de saker vi har gjort i södra Sollentuna.

I Helenelunds Centrum pågår en renovering av en trappa. I renoveringen ska fallet ändras så vatten kan rinna av bättre, trappstegen kommer lagas och nya stenplattor kommer läggas dit då de gamla hade släppt i sina infästningar. Helenelunds Centrum har dessutom fått nya planteringar på torget.

Minervavägen har fått ett stort lyft på sin innergård med nya stenplattor, pergola, grill, utemöbler och rabatter. Det har även planterats klätterväxter precis utanför pergolan som kommer börja klä in pergolan med växtlighet allt eftersom de växer.

På Tors backe finns nya rabatter med planteringar och ett stenlagt gångstråk för trevligare miljö och bättre framkomlighet.

På innergården på Malmvägen har det planterats nya växter i rabatter längs med fastigheten. Utanför portarna finns inte längre askkopparna kvar utan de har ersatts med nya papperskorgar som även har askkoppar. Det är för att minska brandrisken men även att inte få in rök- och brandlukt i trapphusen och ventilationssystemet. Dessutom har man förberett en yta som kommer bli en ny lekplats.
  


På Bygdevägen har en genväg över gräsmattan blivit en grusad gång. Det kommer även komma upp tre belysningspollare i de förbredda fundamenten vid gången och stenplattorna.

Dessutom har våra sommarjobbare varit på Turebergs Allé och sopat gator. imageo9t.png